Behandlingstilbud


Klinikken har utstyr og kompetanse til å diagnostisere og behandle det aller vesentligste av sykdommer og skader på kjæledyr.

Ved mer kompliserte tilfelle har vi flere henvisningsmuligheter både i nærområdet og i Oslo.

Det finnes nå også muligheter for CT- eller MR- skanning i Tønsberg, hvis man har behov for slike avanserte undersøkelser.

Dersom det er et forsikringstilfelle, må dette som regel godkjennes av selskapet på forhånd for å sikre dekning.