Sommeren er tiden for å reise, og da gjerne med kjæledyrene dine.

Husk at det gjelder spesielle regler for å krysse grensene med dyr.

Selv en liten tur til Sverige, om så bare for litt grensehandel, krever ormekur og stempel i passet. Følges ikke disse reglene kan konsekvensen bli at man ikke får lov til å ta med dyret tilbake igjen til Norge, at det settes i karantene av myndighetene eller blir krevet avlivet. 

Dvergbendelorm (leverikter) er påvist hos rev i Danmark og Sverige. Sykdommen kan smitte via hund til mennesker, som kan bli alvorlig syke. For å begrense utbredelse av disse parasittene i Norge, har Mattilsynet pålagt restriksjoner for grensepassering med hund. Det må attesteres av veterinær i et eget EU- pass, at hunden har blitt behandlet mot disse parasittene.

Forutsetning for lovlig grensepassering er at hunden må ha EU- pass, som du får hos veterinæren din og være ID- merket med microchip. For andre EU- land enn Sverige må hunden også være Rabiesvaksinert senest tre uker før reise. (revaksinering hvert tredje år). I tillegg gjelder følgende:

 Enkeltreise til/fra Danmark/ Sverige: Hunden må behandles mot dvergbendelorm senest 1 døgn før ankomst til Norge. Dette kan gjøres hos egen veterinær i Norge (dagstur) eller hos veterinær i utlandet. Gyldig innreise inntil 5 døgn etter behandling.

 Gjentatt reising mellom Norge og EU: Hunden må behandles jevnlig innenfor 28 dagers intervaller mot parasitten. Første periode må man behandle to ganger innen de 28 dagene, for eksempel med noen dagers mellomrom.

Etter avsluttet reising bør man behandle en gang til hjemme. (Egenbehandling, behøver ikke attesteres).

 

Gjeldende regler kan leses på Mattilsynets sider her