Nye EU- pass

Fra 1.6.2016 er det innført krav om nye pass til hund/katt/ilder ved nyutstedelse.

 Gamle pass vil fortsatt være gyldige så lenge det er ledig plass til å påføre vaksinasjoner eller

behandlinger mot leverikter i dem. De nye passene må bestilles i dyreklinikkene.

P.g.a. stor pågang og at utfylling av pass nå har blitt adskillig mer tidkrevende, må man bestille

pass god tid i forveien ( 7- 14 dager).